NEWS AND UPDATES

Boaz Pest Control Services Salute to our Frontliners

Sa kabila ng mga iyon, kayo mga Azenyo ang aming naging ilaw sa gitna ng dilim. Naging magiting kayo at tinanggap ang lahat ng hamon, sa kabila ng takot, banta at pangamba sa hindi nakikitang kalaban. Naging mabuti kayo, naging matapat at nanatiling nagtiwala sa amin bilang inyong leader upang gawing mas matatag, mas palakasin at mas pag igihin pa ang ating Boaz Pest Control.

Read More »

Boaz Pest Control Disinfection Services

Fast forward 2019, Boaz Pest Control Services have levelled up its disinfection services in Metro Manila by acquiring partnership and distributorship with Bactakleen Ph disinfecting solutions. This expanded the business’ scope to disinfecting services for the condominium and residential properties requiring disinfection services.

Read More »