NEWS AND UPDATES

Boaz Pest Control Services Salute to our Frontliners

Sa kabila ng mga iyon, kayo mga Azenyo ang aming naging ilaw sa gitna ng dilim. Naging magiting kayo at tinanggap ang lahat ng hamon, sa kabila ng takot, banta at pangamba sa hindi nakikitang kalaban. Naging mabuti kayo, naging matapat at nanatiling nagtiwala sa amin bilang inyong leader upang gawing mas matatag, mas palakasin at mas pag igihin pa ang ating Boaz Pest Control.

Read More »

Pest Proofing with BOAZ PEST CONTROL

Among other problems, including fly-by-nights multiplying by the minute, customers provided with false information regarding their services therefore creating greater scepticism about the industry, as well as competition.

Read More »