NEWS AND UPDATES

Boaz Pest Control Services Salute to our Frontliners

Sa kabila ng mga iyon, kayo mga Azenyo ang aming naging ilaw sa gitna ng dilim. Naging magiting kayo at tinanggap ang lahat ng hamon, sa kabila ng takot, banta at pangamba sa hindi nakikitang kalaban. Naging mabuti kayo, naging matapat at nanatiling nagtiwala sa amin bilang inyong leader upang gawing mas matatag, mas palakasin at mas pag igihin pa ang ating Boaz Pest Control.

Read More »

Home and Office Disinfection Guidelines

Home and Office Disinfection practices are important to reduce the potential for Covid-19 virus contamination in office, schools, gyms, publicly accessible buildings, churches, markets, transportation and business settings or restaurants.

Read More »